ถาด 10 กรัม

รหัสสินค้า : 31-TUDF-357BUT10

จำนวนบรรจุ (ใบ/ถุง) : 100
จำนวนบรรจุ (ใบ/กล่อง) : 10,000 ใบ (100 ถุง)

วัตถุดิบ : PP
สี : ขาว

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (กรัม) : 10 กรัม
ความกว้างของปากถ้วย (มม.) : 44 มม.
ความยาวของปากถ้วย (มม.) : 54 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 13 มม.

สินค้าใกล้เคียง