เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสินค้าทุกประเภท เพราะนอกจากจะช่วยถนอมสินค้าที่บรรจุไว้ภายในได้แล้ว รูปลักษณ์ภายนอกยังเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้บริโภค ทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้เป็นอย่างดี เรา บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดี จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด (TPP)

เป็นผู้ผลิตแผ่นพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2534 (ค.ศ. 1991) ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 20 ปี บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพและการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่ดี เครื่องจักรที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ อีกทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร ทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทฯมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 , GMP และ HACCP จนได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้านานาประเทศผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯจึงผลิตแผ่นพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีอาคารโรงงานที่เป็นระบบปิด และการควบคุมสุขลักษณะของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตั้งแต่ต้นกระบวนการจนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมส่งไปยังลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง