โรงงาน ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสินค้าทุกประเภท เพราะนอกจากจะช่วยถนอมสินค้าที่บรรจุไว้ภายในได้แล้ว รูปลักษณ์ภายนอกยังเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้บริโภค ทำให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้เป็นอย่างดี เราบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดี จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สำนักงาน

ฝ่ายขึ้นรูป 1

ฝ่ายพิมพ์ลาย

ฝ่ายขึ้นรูป 2

ฝ่ายผลิตแผ่น Sheet

ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ฝ่ายคัดบรรจุผลิตภัณฑ์