ปี 2534

บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้น มกราคม 2534 ที่บางขุนเทียน เพื่อประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยมีวิธีการขึ้นรูปด้วยความร้อน (Vacuum Forming Plastic) เริ่มดำเนินการผลิตเดือน ตุลาคม 2534 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชนิด PP

ปี 2545

เริ่มสร้างโรงงานใหม่ที่จ.สมุทรสาคร

ปี 2546

ย้ายสำนักงานและการผลิตทั้งหมดจาก บางขุนเทียนมาที่ จ.สมุทรสาคร

ปี 2548

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 จาก MASCI

ปี 2551

ได้รับการรับรองการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP จาก MASCI

ปี 2552

เริ่มสร้างโรงงาน อาคาร 2

ปี 2553

เริ่มสร้างโรงงาน อาคาร 3 และยกระดับมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO9001:2000 จนได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008

ปี 2560

ได้ยกระดับมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO9001:2008 จนได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และการรับรองการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP จาก MASCI

ปี 2561

ได้รับการรับรองเป็นบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (Green Activity)