• 7 เมษายน 2564

งานแสดงสินค้า Food Pack 2564

งานแสดงสินค้า Food Pack 2564

  • 7 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงสินค้า Food Pack 2020

งานแสดงสินค้า Food Pack 2020

  • 12 มิถุนายน 2562

PROPAK ASIA 2562

PROPAK ASIA 2562

  • 14 กุมภาพันธ์ 2562

งานแสดงสินค้า Food Pack 2562

งานแสดงสินค้า Food Pack 2562

  • 18 มกราคม. 2562

กิจกรรมกีฬาสีปี2561

กิจกรรมกีฬาสีปี2561

  • 18 มกราคม. 2562

กิจกรรมการสร้างทีมงาน

กิจกรรมการสร้างทีมงาน