• 18 มกราคม. 2562

กิจกรรมการสร้างทีมงาน

ทางบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้สัมมนาหลักสูตรการสร้างทีมงานเพื่อให้พนักงานได้ทำงานกันเป็นทีมและมีระเบียบวินัยในการทำงาน ที่ รร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก วันที่ 10 ต.ค. 2558