• 18 มกราคม. 2562

กิจกรรมกีฬาสีปี2561

ทางบริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬา วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เพื่อความสามัคคีของพนักงานในบริษัทฯ