ถ้วยกระดาษ 22 ออนซ์

รหัสสินค้า : 130TPPPA9022F

การบรรจุ
50 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 1,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : กระดาษ สี : ขาวทึบ
ลายพิมพ์ : -

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (ออนซ์) : 22 ออนซ์
เส้นผ่าศูนย์กลางของปากถ้วย (มม.) : 90 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 170 มม.

สินค้าใกล้เคียง