ถาดขนมทั่วไป

ถาดพลาสติก ชนิด PP และ PET หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ถาดขนมขบเคี้ยว, ถาดแครกเกอร์ ฯลฯ ซึ่งทางเราพยายามคัดสรรหรือออกแบบใหม่ให้ได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สินค้าใกล้เคียง