ถาดอาหารแช่แข็ง มีรอยปรุ

ถาดอาหารแช่แข็ง แบบมีรอยปรุ เพื่อตอบสนองลูกค้าด้านความสะดวกในการบริโภค สามารถฉีกดึงถาดที่บรรจุอาหารตามปริมาณที่ต้องการ และจัดเก็บส่วนที่เหลือได้ต่อไป สามารถนำถาดเข้าอุ่นด้วยไมโครเวฟได้ทันที 

สินค้าใกล้เคียง