ถ้วย 12 ออนซ์

รหัสสินค้า : 130TPPPP8512S

การบรรจุ
50 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 1,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PP
สี : ใส

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (ออนซ์) : 12 ออนซ์
เส้นผ่าศูนย์กลางของปีกถ้วย (มม.) : 85 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 114.5 มม.

สินค้าใกล้เคียง