ถ้วย 12 ออนซ์ / 360 ซีซี

รหัสสินค้า : 130TPPPP9512S

การบรรจุ
100 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 2,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PP
สี : ใส

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (ออนซ์) : 12 ออนซ์
เส้นผ่าศูนย์กลางของปีกถ้วย (มม.) : 95 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 98 มม.

สินค้าใกล้เคียง