ถ้วย 16 ออนซ์ / 500 ซีซี

รหัสสินค้า : 130TPPPP9516S

การบรรจุ
100 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 2,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PP
สี : ใส

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (ออนซ์) : 16 ออนซ์
เส้นผ่าศูนย์กลางของปีกถ้วย (มม.) : 95 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 123.5 มม.

สินค้าใกล้เคียง