ถ้วย 100 ซีซี

รหัสสินค้า : 33-C100

การบรรจุ
50 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 1,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PP
สี : ใส

ขนาดสินค้า
ปริมาตรบรรจุน้ำ (ออนซ์) : 100 ซีซี
เส้นผ่าศูนย์กลางของปีกถ้วย (มม.) : 75 มม.
ความสูงของถ้วย (มม.) : 65 มม.

สินค้าใกล้เคียง