ฝาโดม 90 มม.

รหัสสินค้า : 140TPPPT9000D

การบรรจุ
50 ใบ/ถุง x 40 ถุง = 2,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PET
สี : ใส

ขนาดสินค้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) : 90 มม.
ความสูง (มม.) : 42.5 มม.

สินค้าใกล้เคียง