ฝาโดม 116 มม.

รหัสสินค้า : 140TPPPT1600D

การบรรจุ
50 ใบ/ถุง x 20 ถุง = 1,000 ใบ/กล่อง

วัตถุดิบ : PET
สี : ใส

ขนาดสินค้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) : 116 มม.
ความสูง (มม.) : 47.5 มม

สินค้าใกล้เคียง